maanantai 4. joulukuuta 2017

Tarotista ja numeroista

Yritetään tässä kirjoituksessa avata Tarot-kortteja numerologisesta suunnasta. Aihe on itsessään muutaman kirjan pituinen, mutta kokeillaan saada perusteita hieman avattua, jotta aihetta olisi jatkossa helpompi lähestyä.


"Remains of the original Tarot designs can be seen today in ruins of the temples of Thebes, capital of Egypt in 2000BC, particularly on ancient ceilings in the halls of the palace of Medinet-Abou...
the 22 major cards are also found parallelled in the Book of the Dead, etched into stone crypts as vignettes or world sketches thousands of years ago"
- Tony Bushby (The Secret in the Bible)


Tarotissa on 22 korttia, jotka jaetaan epätasaisesti 12 eläinradan merkille. Tähän jakoon on eri näkökulmia, mutta ei mennä siihen tässä sen tarkemmin.Kyseiset 12 merkkiä jaetaan edelleen kolmeen ryhmään sen mukaan, ovatko ne ns. johtavia, kiinteitä vai muuttuvia merkkejä. Tämän lisäksi ne jaotellaan neljään eri kategoriaan emelenttien mukaan: tuli, maa, ilma ja vesi. Tarkastellaan tässä hieman tarkemmin em. numeroita 3, 4 ja 12. Otan vielä mukaan luvun 7 (3+4), sillä se on melko tarpeellinen.

Jos Tarotin näkee kuvaavan ihmisen kehitystä syklinä/jatkuvana prosessina, on 12 piste, jossa ollaan kierretty ympyrä. Siinä on käyty kaikki läpi kaikki elementit ja jokaisesta elementistä johtava, kiinteä ja muuttuva merkki. (3*4=12). Tämä on jaoteltuna Tarotin kortteihin, joita on 22 kappaletta (Suuri Arcana). 22 jaettuna numerolla 7 = 3,14 (Wiki: Määritelmän mukaan pii on yhtä kuin ympyrän kehän suhde halkaisijaan). Korttienkin puolella päästään tilanteeseen, jossa vaikutta siltä, että kyseessä on prosessi, joka tulee nähdä ympyränä, ei suorana polkuna. Tähän viittaa myös kortti, jonka voidaan nähdä olevan pakan ensimmäinen tai viimeinen kortti, narri, jonka numero on 0.Luvut 1-12 plussattuna yhteen muodostavat 78, joka on koko Tarotin korttien määrä. Kabbalan elämän puussa on yleisesti ottaen 10 sefiraa, mutta 11. sefiran muodostaa Da'at, kun kaikki muut sefirat ovat yhdessä. Michael Tsarion esimerkiksi näkee tässä yhtäläisyyden Tarotiin, koska kortit voi näin ollen jakaa kahdelle elämänpuulle tasan (11+11=22). Huomionarvoista on myös se, että numero 11, on englanniksi elEVEN. Eli tasan.


Kabbala - Elämänpuu

Toki 3*7(777)=21, eli viimeinen kortti Maailma.

"The number 777 is significant in various religious and political contexts.

"The numbers 3 and 7 are considered both "perfect numbers" under Hebrew tradition.

"Christian denominations consider seven to be a holy number because Genesis says that God rested on the 7th day and man was created on the 6th day. Because God rested on the 7th day, that is the reason for the observance of the Hebrew Sabbath on the last day of the week. The 7th day of the week is indicated on the Hebrew Lunar calendar containing 13 months of four weeks each. According to the American publication, the Orthodox Study Bible, 777 represents the threefold perfection of the Trinity.


"In other traditions and teachings, seven is seen as the perfect number that holds creation and the universe together. Religious or mythological cosmology refers to seven heavens, ancient Indian spiritual texts detail seven chakras and esoteric teachings describe seven planes of creation."
https://en.wikipedia.org/wiki/777_(number)

"777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley is a collection of papers written by Aleister Crowley. It was edited and introduced by Dr. Israel Regardie, and is a reference book based on the Hermetic Qabalah.

"The Hebrew alphabet, the Tarot cards and the astrological glyphs fortunately total 22-each and are given to the paths as a map of the magician's universe."
https://en.wikipedia.org/wiki/777_and_Other_Qabalistic_Writings_of_Aleister_Crowley
Numero seitsemän on monessa kulttuurissa nähty pyhänä tai erityisenä. Se on numeroista 1-10 ainoa, jota ei voi jakaa tasan numeron 10 tai 360 (ympyrän asteet) kanssa. Monen muun maan ohella Suomessa Otavan tähdistöllä on ollut erityinen asema.


"Otava on Ison karhun seitsemän näkyvimmän tähden muodostama kauhaa muistuttava tähtikuvio. Pohjoisille kansoille Otava oli taivaan tärkeimpiä, ellei tärkein tähdistö."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Otava_(tähtikuvio)Otavan tähdistä saadaan myös muinainen symboli, joka harmittavalla tavalla tuotiin Saksassa viime vuosisadalla kuuluisuuteen. Symboli ei itsessään ole hyvä tai paha, käyttötarkoitus määrittää miten se tulee käsittää.
Sanskrit Swastika

Tämä nelisakarainen symboli toimii hyvänä aasinsiltana numeroon 4 ja Carl Gustav Jungiin, joka oli myös perehtynyt Tarot-kortteihin.

"Those are sort of archetypal ideas, of a differentiated nature,
which mingle with the ordinary constituents of the flow of the
unconscious, and therefore it is applicable for an intuitive
method that has the purpose of understanding the flow of life,
possibly even predicting future events, at all events lending
itself to the reading of the conditions of the present moment."
- Carl Jung commenting on the Tarot

Jungin teorian (vuodelta 1923) mukaan ihmiset voidaan jakaa eri luonteenpiirteen mukaan psykologisiin tyyppeihin. Nämä muuttujat ovat:

 1. Extraverted (E) vs. Introverted (I)
 2. Sensing (S) vs. Intuition (N)
 3. Thinking (T) vs. Feeling (F)

Jung oli sitä mieltä, että ihmisellä on 4 psykologista perustoimintoa: ajattelu, tunteminen, aistiminen ja havainnointi. (sensation, feeling, thinking, intuition). Hänen mielestään ihminen on joko Introvertti tai Ekstrovertti ja jakoi nämä edelleen 4 eri kategoriaan, yhteensä 8 eri persoonallisuustyyppiin.


Myöhemmin tähän lisättiin 4. -kohdaksi
 • Judging (J) vs. Perceiving (P)
Katherine Briggsin ja Isabel Myersin toimesta. Nykyään tältä pohjalta on johdettu yleisesti käytössä olevat persoonallisuustestit, esim. https://www.16personalities.com/.

Jos verrataan näitä 4 toimintoa Tarotin pienen arcanan kortteihin, ei liene yllätys, että sieltä löytyy yhtäläisyyksiä:


 • Kolikot - Aistiminen 

 • Sauvat - Havainnointi 

 • Miekat - Ajattelu 

 • Maljat - Tunteet 


 • 1980-luvulla "löydetyt" 16 persoonallisuustyyppiä puolestaan ovat löytyneet Tarotista jokusen tuhatta vuotta. Edellämainittujen maiden hovikortit; Lähetti, Ritari, Kuningatar ja Kuningas. Samat neljä elementtiä löytyvät myös isosta arcanasta, kuten alussa mainittua. Tuli, Vesi, Maa ja Ilma.

  INRI

  Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyy teksti INRI, joka mitä todennäköisemmin tulee sanoista:

  Iammim = vesi
  Nour = tuli
  Rouach = ilma
  Iebeschah = maa

  Tarotia, symboliikkaa tai oikeastaan mitä tahansa "salatiedettä" tutkiessa tulee tämä nelijako usein vastaan. Se viittaa ns. viidennen elementin tavoitteluun. Pyramidi toimii tästä hyvänä esimerkkinä, sillä siinä on pohjana neljä sivua, joka nousee yhdeksi pisteeksi. The fifth element. Tästä on käytetty elementtien suhteen nimeä eetteri, quintessence tai yleisemmin esim. kristustietoisuus.

  Vaikka ristillä voidaan kuvata montaa asiaa, se on menneisyydessä usein kuvannut jollain tapaa tähtitaivasta. Taivaalla on 4 hyvin kirkasta tähteä, jotka muodostavat ristin, joka pohjoisella pallonpuoliskolla on nähtävissä. Aldebaran sijaitsee Härän tähdistössä, Fomalhaut sijaitsee Kalojen tähdistössä, Antares sijaitsee Skorpionin tähdistössä ja Regulus Leijonan tähdistössä.
  Ristillä voidaan kuvata toki muitakin asioita, kuten pituus- ja leveyspiirien yhtymää. Aiemmin jo mainitsin, että astrologiset merkit jaotellaan johtaviin, kiinteisiin ja muuttuviin (cardinal, fixed, mutable). Näistä johtavia merkkejä ovat: Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris. Kiinteitä ovat: Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Muuttuvia: Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat. Yhdistämällä 4 merkkiä jostain näistä kolmesta ryhmästä saadaan taas risti, jossa 4 elementtiä yhdistyvät.
  Riippuu siis tilanteesta, mihin ristillä milloinkin viitataan. Sivuhuomautuksena; risti, jolla esimerkiksi Jeesuksen sanotaan roikkuneen, saadaan taiteltua kuutioksi (kuvainnollisesti). Tämäkin aihe olisi hieman liian suuri koukkaus alkuperäisestä aiheesta, mutta kuution voi löytää jokuseen otteeseen Tarotistakin ja tämä on hyvä pitää mielessä.  Johtavista, kiinteistä ja muuttuvista merkeistä päästään numeroon kolme. Numero kolme tulee varmasti tunnetuimmin Lännessä esille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muodossa. Hindulaisuudessa Trimurti kuvaa Brahmāa, Vishnua ja Shivaa.

  Trimurti: Brahmā, Vishnu ja Shiva

  "Pyhä kolminaisuus on ikivanha käsite, joka löytyy todella monista kulttuureista ja uskonnollisista perinteistä. Se on kuvattu todella monella eri tavalla ja sillä on todella monta eri symbolista tasoa. Esimerkkejä: Hindulaisessa versiossa kolmiyhteinen jumala käsittää persoonat Brahma, Vishnu ja Shiva. Tätä sanotaan Trimurtiksi. Egyptissä kolminaisuutta edusti Osiris, Isis ja Horus. Babyloniassa kolminaisuus koostui jumalista Nimrod, Semiramis ja Tammuz.

  "Muinaiset viisaat havaitsivat jo tuhansia vuosia sitten kolme astrologian ja astronomian kannalta keskeistä sykliä:
  - Maapallon kierto auringon ympäri = aurinkovuosi
  - Maapallon kierto oman akselinsa ympäri = päivä
  - Maapallon akselin hidas "kääntyminen" = prekessio"
  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/2014/12/astro-teologia-osa-4-pyha-kolminaisuus.html

  Kenties selvimmin numero kolme tulee esille kortissa Ylipappi. Numero kolme näkyvissä moneen otteeseen; sormet, risti, kaapu, kruunu.

  "The Druids based their trinity on their observations and veneration of the heavens. Their three gods were personifications of the three stars of Orion's belt. The constellation of Orion has been revered throughout the ages from the earliest times." - Michael Tsarion (Irish Origins of Civilization, vol 1)

  Orionin vyön 3 tähteä

  Orionin vyö on nähtävissä myös Gizan pyramidien sijoittelussa.


  Viimeisenä pikainen katsaus numeroon kaksi. Numeroa on turha mielestäni liikaa tarkastella, sillä se on läsnä lähes kaikessa; yö/päivä, hyvä/paha, valo/pimeys, yin/yang, passiivinen/aktiivinen, introvertti/ekstrovertti jne. Olen täälläkin kirjoittanut pariin otteeseen korteista, joissa siirrytään ns. manalan puolelle, vastapainona korteille, jossa ollaan auringonpaisteessa. Myös aiemmin mainitut persoonallisuustyypit on väkisinkin nähtävä dualistisina. Esim. Ajattelu vs. Tunteet. Liikaa toista tai liian vähän ja ihminen on väkisinkin ongelmissa. Jokaisella on tässäkin tapauksessa oma "tasapainotila", jossa elämä on helpointa. Tarot on muutenkin täynnä dualismia, koska ihmiset ovat. Kuu/Aurinko-yhtymä tulee esille esimerkiksi korttien määrässä. 78 korttia, 7. on Sotavaunut (Kuu) ja 8. on Voima (Aurinko).

  "You yourself are even another little world and have within you the sun and the moon and also the stars" - Origen (Church Father, 3rd Century AD)


  Valaistuneella tarkoitetaan usein henkilöä, joka on yhdistänyt oman feminiinisen ja maskuliinisen puolensa. Tässä on jossain määrin sama ajatus, kuin em. 4 elementin yhdistyessä. Tätä kuvataan usein androgyyninä henkilönä tai ainakin siihen suuntaan vihjataan. Tunnetuin esimerkki on kenties Baphomet, mutta esimerkiksi kuninkaat kuvataan usein parrakkaina(maskuliini) ja pitkähiuksisina (feminiini). Edellä mainittu rististä muodostettu kuutio on muuten siitä mielenkiintoinen, että siitä on aina näkyvissä maksimissaan 3 sivua, 3 sivua on piilossa. Jos kortit 1-12 summautuvat 78 (kuu ja aurinko) vaikuttaa selvältä, että ihmisen tulisi saada oma maskuliinisuus ja feminiinisyys tasapainoon, käymällä läpi eläinradan merkit.

  "Man's knowledge (Logos) then encounters a woman's relatedness (Eros) and their union is represented as that symbolic ritual of a sacred marriage which has been the heart of initiation since its origins in the mystery-religions of antiquity"
  - Joseph L. Henderson (Ancient Myths and Modern Man)

  Baphomet ja dualismi  Hallitsija


  Aragorn - Taru Sormusten Herrasta  "When you make the two into one,  and when you make the inner like the outer and the outer like the inner,and the upper like the lower, and when you make the male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image,  then you will enter the Kingdom"
  -Gospel of Thomas


  Tällä kertaa tuli taas teksti, jossa punainen lanka on hieman kateissa, mutta joskus näinkin. Mikään näistä numerologisista näkökannoista ei varmasti ole sovellettavissa joka tilanteeseen, eivätkä ne ole toista "toimivampia". Jokainen niistä tarjoaa erilaisen näkökannan samanlaiseen tilanteeseen. Jokainen toimii, jokainen olisi hyvä sisäistää ja jokainen voi auttaa. On myös tärkeää pitää mielessä, kuinka tiukasti toisiinsa sidottuja esimerkiksi numerot Tarotissa ovat. Kortista numero seitsemän on hankalaa saada kaikkea irti, jos ei tiedä mihin kaikkeen numero 7 liittyy.

  Näiden kaikkien mielessä pitäminen katsoessa tiettyä korttia on melko mahdoton ajatus, ottamatta huomioon edes kaikkea tästä tekstistä pois jäänyttä tietoa. Tarot vain toimii sitä paremmin, mitä useammasta suunnasta sitä pystyy peilaamaan. Tähän kun lisätään omaa mietiskelyä voi pakasta saada paljon enemmän irti, kuin lukiessa netistä selityksen kortille.

  Linkkejä puuttuu puolesta tekstistä, mutta aiemminkin mainitut EES-blogi ja Michael Tsarionin kirjoitukset ja videot kannattaa tarkistaa läpi, jos lisää tietoa haluaa. Astro.fi - sivulta löytyy suomenkielellä hyvää materiaalia astrologiasta kiinnostuneille.

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti

  Deep fake on täällä!

  Hesarissa oli mielenkiintoinen uutinen Deep fake-videoiden käytöstä.     Mietin samaa aihetta 5 vuotta sitten kirjoituksessa ja en ainakaa...